EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Založte si reálný účet

Založte si reálný účet

Skvělé podmínky pro obchodování!

Založte si demo účet

Založte si demo účet

Obchodujte s virtuálním milionem

Demo účet - MetaTrader 4

Demo účet - MetaTrader 4

Vyzkoušejte klasiku

Semináře a webináře

Semináře a webináře

Bezplatně každé úterý a čtvrtek

Platforma MetaTrader 5 poskytuje v reálném čase informace o zůstatku na účtu, disponibilních peněžních prostředcích a všechny nezbytné informace spojené s obchodní činností

Obchodujte úspěšněji!

Sledujte naše videa:

 

 

Tato část obsahuje interpretaci souhrnných údajů o účtu a výklad údajů, které se týkají minulých transakcí.

 

Je-li právě otevřen nový účet, zobrazí se v šedém řádku na spodní straně pracovní plochy platformy MetaTrader tyto souhrnné údaje:

 • Zůstatek – čistý peněžní obnos uložený na účtu (buď virtuální, nebo skutečný), upravený o výsledek doposud uzavřených transakcí.
 • Majetek – současná hodnota účtu. Jde v podstatě o hodnotu Zůstatku upravenou v reálném čase o výsledek pozic otevřených na účtu – pokud byly otevřeny.
 • Dostupná marže – peněžní prostředky, které jsou k dispozici pro obchodování nebo výběr. Dostupná marže  se rovná rozdílu mezi Majetkem a Marží  definovanou níže.

 

Lze si snadno všimnout, že v případě, kdy nejsou na účtu žádné otevřené pozice, jsou všechny tři hodnoty – Zůstatek, Majetek  a Dostupná marže  – stejné.

 

 


 

Co se ale stane po otevření pozice? V takovém případě se v šedém řádku objeví dvě nové položky se souhrnnými údaji účtu:

 • Marže – představuje celkovou částku vkladu zablokovaného pro účely vypořádání otevřených pozic.
 • Úroveň marže  – zobrazuje vztah mezi skutečnou hodnotou účtu představovanou hodnotou Majetek a Marží požadovanou pro otevření pozice.

 

metatrader, historie

 


 

Dále, jak lze zobrazit historii všech transakcí? Nebo jen těch, které byly uzavřeny dnes? Pro tyto účely se na spodní straně okna Nástroje nachází záložka Historie.

 

Jak vidíme, pro každou transakci (obchod) provedenou v daném období se objeví následující údaje:

 • Čas – přesný okamžik, kdy byla operace provedena
 • Číslo transakce – jedinečné identifikační číslo transakce,
 • Příkaz – jedinečné identifikační číslo pokynu, jímž byla transakce zahájena
 • Symbol – označení trhu, na němž byla transakce provedena
 • Směr – identifikace každé operace. Pro transakci se popisuje jako „in“ a „out“, tedy otevření a uzavření dané transakce.
 • Objem – objem transakce, může být znázorněn počtem kontraktů (standardně) nebo částkou (vybrat lze po kliknutí pravým tlačítkem myši  v kontextovém menu Objemy a potom Loty/Částka.

 

metatrader, obchod, transakce

 

 • Cena – výše ceny, za kterou byla operace provedena.
 • Provize – jelikož se standardně v případě nástrojů CFD neplatí žádná provize, toto pole zůstává prázdné
 • Swap
 • Zisk – představuje finanční výsledek transakce – v případě operací, které uzavírají pozici.
 • Komentář – může obsahovat jiná sdělení spojená s transakcí, např. poznámky o úrovni pro provedení příkazů Stop Loss nebo Take Profit. Pokud byla pozice například uzavřena příkazem Stop Loss na ceně 26,00, hodnota pole Zisk činí [sl 26.00].

 


 

Platforma MetaTrader zobrazuje nejen historii vlastních transakcí, ale také historii zadaných pokynů. V důsledku toho každou pozici, která byla otevřena, doprovázejí také historické pokyny, jež mají, mimo jiné, tyto charakteristiky:

 • Čas – přesný okamžik obdržení příkazu,
 • Příkaz (Pokyn) – jedinečné identifikační číslo pokynu,
 • Symbol – označení trhu, na němž byl příkaz proveden
 • Typ – u příkazů se může jednat o Nákup („Buy“) nebo Prodej („Sell“), v závislosti na směru operace.
 • Objem – velikost pozice,

 

metatrader, obchod, pokyn

 

 • Cena – cenová úroveň pokynu,
 • S/L, T/P – úroveň příkazů Stop Loss nebo Take Profit, pokud jsou definovány,
 • Stav – stav příkazu – splněno („filled“) v případě provedených příkazů.

 

Lze stanovit, pro jaké období má být historie operací zobrazena. To lze provést kliknutím pravého tlačítka myši kdekoli v tabulce Historie a výběrem možnosti "Upravit období" z kontextového menu. Mohou být zobrazeny údaje za dnešní den, poslední tři dny, jakékoli dané dny či jiné období podle individuálního přání.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij