EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756
EURUSD 1.1319 USDJPY 111.89 USDCAD 1.3316 EURCZK 25.600 USDCZK 22.607 EURPLN 4.2732 USDPLN 3.7756

Založte si reálný účet

Založte si reálný účet

Skvělé podmínky pro obchodování!

Založte si demo účet

Založte si demo účet

Obchodujte s virtuálním milionem

Demo účet - MetaTrader 4

Demo účet - MetaTrader 4

Vyzkoušejte klasiku

Semináře a webináře

Semináře a webináře

Bezplatně každé úterý a čtvrtek

I základní znalost metod řízení rizika může značně přispět k efektivitě vašeho obchodování

Obecné pravidlo

Vytvořte si strategii, s níž jste spokojeni a nedělejte žádné výjimky

 

Zvažte použití příkazů „stop loss“, abyste mohli kontrolovat případné ztráty

 

Můžete si také prostudovat, jakým způsobem používat ostatní příkazy jako doplňkové nástroje – vždy pamatujte na maximální riziko, které můžete podstoupit, a cíle vašeho investování.

 


 

Obchodujte úspěšněji - sledujte naše videa:

 

 

Každá investice podléhá riziku kvůli možným nepříznivým změnám ceny. Jelikož finanční trhy představují složitý systém s mnoha faktory, které současně ovlivňují poptávku i nabídku, je důležité vědět, že výsledek prakticky jakékoli transace je nejistý. 

 

Řízení rizika

Faktory, které mají vliv na tržní ceny, jsou rozebrány v sekci našich webových stránek s názvem Fundamentální analýza.

 


 

 


 

Řízení rizika závisí ve velké míře na druhu aktiv, o něž má obchodník zájem. V tomto textu bychom rádi rozebrali nástroje, které lze využít za účelem minimalizace možných ztrát, které vyplývají z nepříznivých změn cen:

 


 

Prostudujte si různé druhy aktiv

Klíčové je nejprve pochopit likviditu, která je spojena s různými měnovými páry

 

V závislosti na druhu aktiva, o něž máte zájem, s ním může být spojena větší či menší volatilita. Čím vyšší volatilita je, tím vyšší je finanční riziko spojené s daným trhem. To znamená, že obchodování na tomto trhu je spojeno s potenciálně vyššími zisky i vyššími ztrátami než v případě trhů s nižší volatilitou. Existují trhy, na nichž nedochází k takovému pohybu, kdežto jiné se mění velmi často a změny cen mohou být dosti značné.

 

Dalším důležitým problémem je rozpětí (tzv. spread) – tj. rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou. Různá aktiva mají různá rozpětí, velikost rozpětí totiž závisí na takových faktorech, jakými je likvidita trhu, jeho volatilita nebo denní doba. Jelikož rozpětí představuje pro obchodníka nepřímý náklad transakce, může být vztaženo k volatilitě za účelem porovnání nákladů transakce mezi jednotlivými trhy. Například náklady obchodování na trhu, kde rozpětí činí 4 body a rozdíl mezi denním maximem a minimem se rovná 60 bodům, lze považovat za atraktivnější než v případě trhu, jehož rozpětí činí 2 body, ale denní cenové rozmezí je pouhých 20 bodů.

 


 

Naplánujte si svou strategiiŘízení rizika, strategii

Rozhodnutí o tom, jaký typ investiční strategie (investičních strategií) plánujete, včetně jejího časového horizontu, je rovněž naprosto nezbytné

 

Po přečtení předchozího bodu lze dojít k závěru, že s určitými aktivy se v krátkodobém výhledu obtížně obchoduje, jelikož náklady transakce jsou poměrně vysoké ve vztahu k velikosti typických cenových pohybů. Nicméně i tak je možné pouvažovat o těchto trzích pro účely dlouhodobého investování, transakcí cost carry nebo případné arbitráže. Aktiva, která se velmi často mění, mohou naopak skýtat dobrou příležitost pro transakce v krátkodobém nebo mimořádně krátkodobém horizontu.

 


 

Stanovte si nejvyšší přijatelné riziko pro investici nebo obchod

To je velice důležitý „postup“, který mnozí investoři zjevně ignorují

 

Je vhodné si stanovit maximální peněžní částku, kterou jste ochotni riskovat v rámci jakékoli transakce. Tuto částku lze definovat jako procentuální podíl z disponibilního kapitálu. Například v případě, kdy je obchodník ochoten riskovat nejvýše 3 % ze svého portfolia, by 3 % z této částky znamenala, že investor není ochoten v rámci jednoho obchodu „riskovat“ více než 300 USD.

 

Limit, který se vypočítá shora uvedeným způsobem nebo pomocí jakékoli jiné metody, lze zohlednit při úvahách o tom, na jakou výši nastavit příkaz stop loss nebo jakými jinými prostředky uzavřít transakci. Za tímto účelem bychom měli zvážit i hodnotu pipů. Pokud se u určitého aktiva rovná hodnota pipů 10 USD a přijatelné riziko činí 300 USD, může obchodník zvážit udělení příkazu stop loss o hodnotě 300/10 = 30 pipů ve vztahu k hodnotě, kdy byla transakce otevřena.

 


 

Používejte různé typy pokynů, které jsou k dispozici na platformě MetaTrader 5

Pochopení možností všech typů obchodních pokynů v obchodní aplikaci může přispět k efektivnějšímu řízení plánu obchodování

 

Na platformě MetaTrader je k dispozici mnoho různých typů pokynů, které vám mohou během investování pomoci dosáhnout zisků či zamezit ztrátám:

 

Tržní příkazy (neboli příkazy k okamžitému provedení). Jedná se jednoduše o příkazy (k nákupu nebo prodeji), které se provádějí ihned v okamžiku jejich udělení.

 

Stop loss: Příkazy stop loss jsou doplňkové příkazy, které jsou k dispozici pro nevyřízené i tržní příkazy a lze je přidat i k pozici, která již byla na daném trhu otevřena. Tento typ příkazů je nejzákladnějším příkazem určeným k omezení možných ztrát, například pokud není investor schopen sledovat neustále ceny. Obchodník stanoví výši příkazu stop-loss buď tak, že stanoví výši v bodech ze současné ceny nebo určí přesnou výši ceny. U dlouhých pozic musí být hodnota stop loss nižší než aktuální cena. U krátkých pozic musí být hodnota vyšší než aktuální cena;

 

Take profit: Take profit je doplňkovým příkazem, který je k dispozici pro nevyřízené i tržní příkazy a lze jej přidat i k pozici, která již byla na daném trhu otevřena. Rozdíl mezi tímto příkazem a příkazem stop loss spočívá v tom, že v příkazu take profit obchodník stanoví přesný zisk, kterého si přeje dosáhnout. Investoři si někdy nejsou vlastně jistí, do jaké míry si určitá cena zachová svůj směr, takže pevně stanoví hodnotu, u níž je zaručen určitý zisk, pokud cena dosáhne této výše. U dlouhých pozic musí být výše příkazu take profit vyšší než aktuální cena. U krátkých pozic musí být výše příkazu take profit nižší než aktuální cena.

 


 

Nevyřízené (čekající) příkazy: Nevyřízené příkazy budou uděleny okamžitě, ale provedeny pouze v případě, že cena dosáhne předem stanovené výše. V rámci nevyřízených příkazů je k dispozici šest typů příkazů:

 

Buy limit: investor je ochoten koupit aktivum, pokud cena dosáhne určité výše. V okamžiku udělení příkazu musí být tržní cena vyšší než cena uvedená jako cena příkazu buy limit. V tomto případě se investoři domnívají, že ceny klesnou na určitou úroveň a následně vzrostou;

 

Sell limit: investor je v tomto případě ochoten prodat aktivum, pokud cena dosáhne stanovené výše. V okamžiku udělení příkazu musí být tržní cena nižší než cena stanovená investorem (cena příkazu sell limit). Tento přístup odráží přesvědčení obchodníka, že ceny dosáhnou určité úrovně (výše ceny příkazu sell limit) a pak začnou klesat;

 

Buy stop: při udělení příkazu buy stop investor očekává, že pokud ceny dosáhnou určité výše (cena příkazu buy stop), budou i nadále růst. Cena, za níž bude transakce uzavřena, bude méně výhodná než aktuální tržní cena, nicméně skutečnost, že bylo této ceny dosaženo, lze vykládát jako potvrzující signál. Jakmile bude tento příkaz proveden, na jeho základě bude zakoupeno aktivum po dosažení úrovně stanovené investorem. Tržní cena v okamžiku udělení příkazu musí být nižší než výše vymezená v příkazu buy stop;

 

Sell stop: při udělení příkazu sell stop obchodník očekává, že ceny budou i nadále klesat, jakmile bude dosaženo určité výše (cena příkazu sell stop), která se nachází pod aktuální tržní hodnotou. Dosažení této hodnoty lze vykládat i jako potvrzující příkaz investorovy prognózy. Jakmile bude tento příkaz proveden, na jeho základě bude prodáno aktivum po dosažení výše předem stanovené investorem. Tržní cena v okamžiku udělení příkazu musí být vyšší než stanovená výše příkazu sell stop.

 

Buy stop limit: Tento druh příkazu zavedla platforma MetaTrader 5 a spojuje v sobě prvky příkazu stop limit a buy limit. Tento příkaz udělí nevyřízený příkaz (příkaz buy limit) pouze tehdy, pokud předtím cena dosáhne ceny stanovené investorem. Lze říci, že se jedná o podmíněný nevyřízený příkaz, který bude proveden pouze tehdy, pokud cena dosáhne určité úrovně. Aby mohl být tento příkaz udělen, musí být současná cena nižší než výše podmíněné ceny – tj. ceny, na základě níž bude zadán nevyřízený příkaz;

 

Sell stop limit: Opět se jedná o příkaz, který zavedla nová platforma MetaTrader 5, která je k dispozici u společnosti HighSky Brokers. Stejně jako u předchozí transakce se jedná o podmíněný nevyřízený příkaz. Příkaz bude udělen pouze a jedině tehdy, pokud cena dosáhne výše předem stanovené investorem. Aby mohl být tento podmíněný příkaz udělen, současná tržní cena musí být vyšší než cena podmíněná. Jakmile začnou ceny padat a dosáhnou výše podmíněné ceny, bude udělen nový příkaz buy limit;

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij